04 Oktober 2022 - 31 Agustus 2023

Jalur pendaftaran untuk fresh graduate (SMA/SMK,MA,MAK).


Sistem Kuliah
Reguler (01)
Jalur
Semester
2023/2024 Ganjil
04 Oktober 2022 - 31 Agustus 2023

Jalur pendaftaran untuk fresh graduate berprestasi, baik akademik/non akademik.


Sistem Kuliah
Reguler (01)
Jalur
Semester
2023/2024 Ganjil
04 Oktober 2022 - 31 Agustus 2023

Jalur pendaftaran untuk fresh graduate yang memiliki kartu KIP-K atau kartu jaminan sosial.


Sistem Kuliah
Reguler (01)
Jalur
Semester
2023/2024 Ganjil
04 Oktober 2022 - 31 Agustus 2023

Jalur pendaftaran untuk camaba hafidz/hafidzah Min. 15 Juz


Sistem Kuliah
Reguler (01)
Jalur
Semester
2023/2024 Ganjil
01 Oktober 2022 - 31 Agustus 2023

Pendaftaran jalur ini diperuntukkan bagi lulusan S1 Kesehatan


Sistem Kuliah
Reguler (01)
Jalur
Semester
2023/2024 Ganjil
01 Oktober 2022 - 31 Agustus 2023

Jalur pendaftaran ini khusus lulusan S1 Kebidanan atau D4 Kebidanan dan S1 Keperawatan


Sistem Kuliah
Reguler (01)
Jalur
Semester
2023/2024 Ganjil
01 Oktober 2022 - 31 Agustus 2023

Pendaftaran jalur ini diperuntukkan bagi lulusan D3 Kesehatan


Sistem Kuliah
Alih Jenjang (02)
Jalur
Semester
2023/2024 Ganjil
29 Mei 2023 - 30 Juni 2023

Pendaftaran jalur ini diperuntukkan bagi lulusan S1 Kesehatan


Sistem Kuliah
Reguler (01)
Jalur
Seleksi Mandiri
Semester
2022/2023 Genap